Stresszkezelés

A stressz szakmai és személyes életünk elkerülhetetlen része. A program során többféle gyakorlati (kognitív, relaxációs) eszközt adunk a résztvevőknek a magas stressz kezeléséhez. Foglalkozunk a rezilienciával, a hosszú távú ellenálló képességünk kialakításával is.

Stakeholder menedzsment

Szervezeti sikerünk nagyban függ attól, hogy mennyire tudjuk megismerni és összehangolni a körülöttünk dolgozó kulcs szereplők érdekeit. Befolyásoljunk és tárgyaljunk hatékonyabban a program segítségével és így saját projektjeink is biztosabban haladnak. 

Láthatóság és személyes márka építése

A magasan képzett és intelligens kollégák környezetében gyakran kihívást jelent kitűnni vagy láthatóvá válni, különösen a távoli kollégák és vezetők számára.  A képzés arra ad eszköztárat, hogy képesek legyünk megkülönböztetni magunkat, és ezzel hosszú távon kialakítsuk egyedi, személyes márkánkat.

Stratégiai gondolkodás és döntéshozatal

A stratégiai gondolkodás egyre inkább létfontosságú készséggé válik, amint felfelé lépdelünk a szervezeti hierarchiában. Számos bevált eszközt gyakorolunk be a képzés során, majd megismerjük a döntéshozatali torzítások leggyakrabban előforduló típusait is, a tudatosabb döntéshozatal érdekében.

Hatékony üzleti kommunikáció

A programot neked terveztük, ha szervezeti működésedben szeretnéd, hogy képes legyél kéréseidet és visszajelzéseidet hatékonyan, érdekeidet érvényesítve kommunikálni, végig tiszteletben tartva partnereid és a szervezeti kultúra normáit, elvárásait.

Feladat- és időgazdálkodás

Egyre kevesebb idő alatt egyre több feladatot kell elvégeznünk. Minél inkább következetesek és szelektívek vagyunk saját feladatainkkal, annál inkább sikerül hatékonyságot teremtenünk munkahelyi közegünkben. A program során azonnal használható hatékonysági eszközök sorát ismerjük meg és gyakoroljuk be.

Energiamenedzsment és a kiégés megelőzése

A hosszú távú, fenntartható sikeresség egyik kulcsa a személyes energiáink tudatos menedzselése, több szinten is. A program célja, hogy a túlterheltség ellenére is újra és újra megtaláljuk az önmotivációt, és képesek legyünk a kiégés megelőzésére, illetve a jeleinek felismerésére.

Interkulturális és generációs különbségek

A képzés célja a diverzitásban rejlő erő kihasználása, a generációs, interkulturális, gender és egyéb különbségek megismerése, megértése, illetve a komplementaritásból eredő szinergiák kihasználása. Hatékony kommunikáció és együttműködés elősegítése tőlünk eltérő hátterű kollégákkal.

Érzelmi Intelligencia a munkahelyen

Az Érzelmi Intelligencia manapság kikerülhetetlen, az üzleti élet minden szintjén kulcs fontosságú készség együttes. Segítségével felismerhetjük és okosan kezelhetjük a saját és mások érzelmeit. A jó hír, hogy tudatos munkával, kitartással nagymértékben fejleszthető. Indulj el velünk ezen az úton, kezeld a nehéz helyzeteket is úgy, mint egy igazi profi.

Mindfulness az üzleti életben

A program fő célja a személyes hatékonyság és jóllét növelése a különböző mindfulness technikák megismerése által. Megmutatjuk, hogyan segíthet a mindfulness egy pillanatra megállni vagy a lélegzetünket lecsillapítani, hogy megtanuljunk teljesebben jelen lenni a munkahelyünkön és személyes életünkben is.

Hibrid csapatok vezetése

A munka világa sok szervezet számára megváltozott 2020-ban: a távmunka, a részben, vagy egészben virtuális együttműködés, az egyének és csapatok távoli vezetése mindennapjaink része lett. Hogyan alkalmazkodjunk vezetőként a működés új, „hibrid” formájához? Melyek a legfőbb kihívások és milyen vezetői készségek vannak most leginkább segítségünkre? Miként hozzuk ki a legjobb teljesítményt a csapatunkból ebben a közegben?

Négy alkalmas programunk fejleszti a vezetői eszköztár és készségek azon részeit, amelyek különös hangsúlyt kapnak a távmunkában, vagy hibrid módon működő csapatok vezetésében.

Sales Management 3.0

Mit kíván a XXI. század az értékesítőktől? Miben tudják a sales vezetők támogatni csapatukat az értékesítési folyamat fázisaiban? Hogyan lehet motivációt teremteni a virtuális értékesítéshez?

Kiemelkedő vezetői képességekre és az értékesítési technikák, technológiák, készségek és folyamatok tudatos alkalmazására van szükség. Programunk ezt a tudatosságot és fejlődést támogatja, hogy képesek legyenek a vezetők motiváló környezetet létrehozni. A konkrét célok kitűzése mellett biztosítaniuk kell, hogy a célokat a csapat egésze és minden egyes tagja teljesíti, fenntarthatóvá és előrejelezhetővé téve az értékesítési tevékenység bevételét.

Női vezetőképzés

A nők még mindig alul reprezentáltak a felső vezetésben, holott a kollektív tudat szerint a nők együttműködőbbek, kreatívabbak, eredmény orientáltabbak és empatikusabb vezetőknek számítanak. A Krauthammer Magyarország szervezésében megvalósuló 5 napos képzés a vezetés teljes eszköztárának felvonultatásával, és a hiteles hatásgyakorlás összetevői révén igyekszik segíteni az arányok javításában.

Hogyan találja meg egy nő a helyét a vezetési világban? Hogyan tudja kiemelni az erősségeit és leküzdeni az akadályokat? Mennyire számítanak a nemi különbségek döntési helyzetben? Ezekre a kérdésekre keressük a választ a képzés során.

Pozitív hatásgyakorlás a virtuális térben

A hosszabb távú otthoni munkavégzés kihat a vezetőinkkel, ügyfeleinkkel, kollégáinkkal való kapcsolatainkra és sok esetben eredményeink és képességeink láthatóságára is. Hogyan tudunk hatékonyan kommunikálni stakeholdereinkkel a virtuális térben? Miként tudunk felfelé befolyásolni és fejleszteni az együttműködést? Hogyan erősítsük személyes márkánkat és bővítsük kapcsolatrendszerünket home officeból?

Képzésünk középpontjában az online hatásgyakorlás, a hatékony kommunikáció, a stakeholder- és a kapcsolat menedzsment áll az online munkavégzés sajátos körülményeinek figyelembe vételével.