Az ESG egy betűszó, az Environmental, Social and Governance kifejezések rövidítése, és arra a három kulcstényezőre utal, amivel egy vállalkozás fenntarthatóságát és etikai hatását mérik. A legtöbb társadalmi felelősségvállalást is szem előtt tartó befektető az ESG-kritériumok alapján hoz befektetési döntéseket. De hogyan kerül egy tőkepiacokon használt kifejezés a humán erőforrás fejlesztés területére?

a sikeres on-boarding

A kérdés olyan értelemben persze költői, hogy régóta tudjuk, nemcsak a pénzügyi teljesítménymutatók határozzák meg egy vállalat értékét, legalább ilyen fontos a humán rész, a képzett és tapasztalt vezetők és az összetartó csapat, valamint a cégkultúra, az etikai rész és az egymással való bánásmód. De ezekhez a tényezőkhöz a következő évtizedben felzárkózik majd az ESG, amely érinteni fog etikai, fenntarthatósági és vállalatirányítási kérdéseket. Jelenleg az ESG kapcsán felmerülő ügyek hatvan százaléka az Enviromenttel foglalkozik, azon belül is az egyes vállalatok szénlábnyomával. Mi viszont most az ESG Social pillérére szeretnénk ráirányítani a figyelmet, azzal a Human Digital Groupra jellemző szemlélettel, hogy ha egy új jelenség megállíthatatlanul érkezik, akkor ellenállás helyett álljunk az élére.

Az ESG három központi eleme

Enviromental: Környezetvédelmi szempontok. Kritériumok, amelyek azt vizsgálják, hogy egy vállalkozás mennyire figyel a környezetvédelemre, és hogyan igyekszik az általa okozott károkat enyhíteni.

A legfontosabb témák ezen a területen a következők:

 • hulladékkezelés és szennyezés csökkentése,
 • kimerülő természeti erőforrások védelme,
 • üvegházhatást előidéző gázok kibocsátásának csökkentése,
 • erdőirtás,
 • klímaváltozás.

Social: Társadalmi szempontok, amelyek azt vizsgálják, hogy az egyes vállalatok hogyan bánnak az emberekkel. Ez a mi területünk, ahol úgy érezzük, sokat tudunk tenni, tudatosításban, fejlesztésben.

A legfontosabb témák ezen a területen a következők:

 • munkavállalói kapcsolatok erősítése és munkavállalói sokszínűség,
 • etikus munkakörülmények, beleértve a gyermekmunka mellőzése és a kiszolgáltatott helyzetben lévők alkalmazása, méltatlan bérezés és egészségtelen körülmények közt,
 • helyi közösségek támogatása; globális helyett lokális szemlélet, mely kifejezetten olyan projektek vagy intézmények finanszírozására törekszik, amelyek az elmaradott földrajzi helyen, hátrányos helyzetben élő közösségeket szolgálják világszerte,
 • egészség és biztonság körülményeinek javítása munkakörnyezetben is,
 • konfliktuskezelés,
 • vállalati etikai és magatartásbeli kódexek.

Governance: Vállalat irányítási szempontok,  amelyek azt vizsgálják, hogy egy vállalat hogyan irányítja magát – hogyan irányítják a vállalatot, és a következőkre összpontosít:

A legfontosabb témák ezen a területen a következők:

 • adóstratégia,
 • vezetők bérezése, a legalacsonyabb és legmagasabb bér közötti távolság csökkentése,
 • jótékonysági, adományozási, lobbizási kérdések,
 • korrupciótól való elhatárolódás,
 • a felső vezetői csapat, a board szerkezeti átalakítása a sokszínűség és a sokféleség tekintetében.

Az persze szubjektív döntések mentén történik, hogy az egyes vállalatok milyen sorrendben állnak neki az ESG-kritériumok átvizsgálásának a saját szervezetükben, de hogy erre szükség lesz a következő években, az már nem kérdés. Mára világossá vált, hogy ez nem az új generációk rövid életű hóbortja, hanem a jövő útja, sorvezető az elavult gyakorlatok kigyomlálásához.

Fókuszáljunk a társadalmi pillérre is

Mi a Social terület újragondolásához kínálunk most gyakorlati segítséget. Ez az a terület az, ahol az adott cég konkrét hatással lehet a közvetlen közösségi környezetére és nem is olyan hosszú idő alatt ez egyre táguló körökben társadalmi változásokat katalizálhat. A sokszínűség, diverzifikáció, a fizetési különbségek csökkentése, a kiberbiztonság, az ügyfelek adatainak védelme, az üzleti etika és a pénzügyi integrációs kezdeményezések mind olyan témák amelyek végig gondolása, a társadalmi hasznosságon túl, üzleti eredményeket is hozhatnak.

Legtöbb tőzsdei vállalat fenntarthatósági jelentése egyelőre megelégszik a női dolgozók arányával, vagy a vezetésben, egyébként törvényileg előírt kvótához képest hol állnak – ha egyáltalán említik -, holott a sokszínűség ki kell hogy térjen például a generációs diverzitás tudatos kezelésre is. A generációs korfa sokszínűsége egy vállalat kreatív és hatékony működését segíti elő, megfelelő és tudatos HR beavatkozásokkal.

Az ESG fenntarthatósági jelentések nemcsak a tőzsdei cégek törvényileg előirt kötelezettségei, és ezáltal a prudens befektetőket érintő téma, hanem a tehetségek bevonzásának, valamint a vásárlói preferenciáknak és döntéseknek igazolt dimenziói.

A világ és benne az emberek attitűdje folyamatosan változik. Ne hagyjuk figyelmen kívül!