Tanácsadás

A jól strukturált stratégiaalkotás és az abban megfogalmazottak szisztematikus, ellenőrzött megvalósítása a sikeres és hosszú távon fenntartható eredményes piaci jelenlét alapja.

Üzleti és stratégiai tanácsadási szolgáltatásunk keretében – motiváló légkört teremtve – a megfelelő, hatékony és célzott (elsődlegesen BPR, szervezet-, és szemléletfejlesztési alapokon nyugvó) eszköztárat fogalmazunk meg a stratégiában kijelölt és mérhető célok, eredmények elérésének érdekében, beszéljünk akár teljes vállalati stratégiáról, részstratégiáról, válságstratégiáról vagy növekedési, bővülési stratégiáról.

Tanácsadás

A részstratégiák elsődleges feladata, hogy a komplex, legmagasabb szintű vállalati célkitűzéseket és üzleti koncepciókat az egyes üzleti és funkcionális területekre leképezzék, kibontsák, illetve hogy az egyes üzleti részfeladatokat és részcélokat hosszabb távon – szinergiákat teremtve – optimalizálják.

Stratégiai tervezési tevékenységünk során a legmodernebb technológiákat használjuk, bővítve részletes iparági ismereteinkkel és releváns tapasztalatainkkal, hogy személyre szabott, integrált megoldásokat kínáljunk a sikeres jövő érdekében.
Munkánk során célunk a szervezet lehetőségeire, erőforrásaira építő közös értékteremtési folyamat, így ennek fontos feltétele a stratégia megvalósulását támogató szervezeti kultúra, melynek kapcsolódó alakítását szervezetfejlesztési eszköztárunkkal biztosítjuk.