A sokszínűség a munkahelyen azt jelenti, hogy elfogadjuk és tiszteljük egymást valamint együtt dolgozunk egymással fajra, életkorra, nemre, politikai vagy vallási hovatartozásra, szexuális orientációra vagy akár kommunikációs stílusra irányuló megkülönböztetés nélkül.
A munkahelyeken az alábbiak jelentik a leggyakoribb sokszínűségi problémát, amire érdemes odafigyelni:
1. Az egymás közötti általánosabb különbségek elfogadása
2. Különböző hitek, hitvallások elfogadása
3. Etnikai és kulturális különbségek elfogadása
4. Férfiak és nők közötti egyenlőség elfogadása
5. Fizikai vagy mentális fogyatékosság elfogadása
6. A generációs különbségek elfogadása
7. Nyelvi és kommunikációs stílusbeli különbségek elfogadása
A május a sokszínűség hónapja, így a fenti pontokat érdemes most különösen megfigyelni, és szükség esetén megfelelően kezelni minden munkahelyen és az életben is.