Ahogy az ismert és örökérvényű filmből kiderül, a csapatépítés régóta és minden területen meghatározta és meghatározza sikerorientált mindennapjainkat. Minarik Ede mosodás egyetlen álma, hogy a Csabagyöngye bejusson az első osztályba és ezért a célért hajlandó mindent feláldozni, amije van, de nincsen semmije… játékosa is alig…
A Csapat, klasszikusan értelmezhető definíció szerint, közös céllal rendelkező csoport, amelynek tagjai a sikeres együttműködés érdekében – jól ismerve a célt és annak eléréséért egyéni szándékukat és képességeiket mozgósítva, szoros és szinergikus együttműködésben – tevékenykednek.
Gyors és egyre inkább gyorsuló világban élünk, mely sebességet nemcsak kiszolgálja, de generálja is a jól működő, strukturált csapatok rendszere. Napjaink sikeres, eredményes csapata elfogadja és kezeli a folyamatos változást és a növekvő komplexitást, újkori vezetési és szervezeti története az ún. “Cselekvési felhatalmazás”, mindenkori együttműködését a kölcsönös bizalom – közös céltudat – megosztott tudat hármas fogalma határozza meg és jellemzi. Ezt írja körül saját szervezési és vezetési tapasztalatai alapján Stanley McChrystal nyugalmazott tábornok, aki nemzetközi szövetségesekből álló, hierarchikus felépítésű, fegyelmezett hadi gépezetet vezetett, ám az iraki al-Kaidával szemben mit sem számított létszámbeli, felszerelésben, kiképzésben és haditechnikában megmutatkozó fölényük. A hadsereg hagyományos működése nem felelt meg napjaink hadviselésének, ezét McChrystal tábornok a háború kellős közepén átláthatóan kommunikáló, decentralizált hálózattá alakította csapatait, kialakítva a siker alapjait, a szervezeti együttműködést és elköteleződést felsőfokon.
Komplex helyzetek kihívásai
A ma sikeresen működő csapatok mindenekelőtt felismerik a különbséget a „komplex” (complex) és a „bonyolult” (complicated) között és ennek megfelelően allokálják belső és külső eszközeiket és forrásaikat. A tényszerűen felfokozott világ és megnövekedett függőség a komplexitás eltérő szintjeit hozta és hozza létre és a big data nem mentesít a folyamatos alkalmazkodás elkerülhetetlen következményei alól.
Egy Csapat, amely – összehangolt tevékenységével – McChrystal tábornok esetében valóban életeket ment és óv meg, de szervezettségével akár a NASA Apollo programját tudta sikerre vinni, így embert juttatni a Holdra, akár a 2013-as bostoni maraton véres és szörnyű terrortámadását tudta felgöngyölíteni, akár szomáliai kalózok által a MV Maersk Alabama fedélzetéról elrabolt Phillips kapitányt tudja kiszabadítani.
A komplikált folyamatoknál  (például adott alkatrészekből összerakni egy terméket) működtek a hagyományos, legjobb tudásmegosztáson alapuló folyamatok és szabályzatok mentén rendeződő csapatok, de complex, folyamatos változásban végrehajtandó feladatok esetén (mint amilyen egy szoftver fejlesztése, egy kórházi beteg ellátása, egy rajzfilm megalkotása vagy akár az Al-Kaida elleni harc) már digitalis rendszereken kommunikáló, az adott információra gyorsan és felhatalmazottan reagáló, próbálkozásokat és hibázásokat is megengedő agilis működés kell.
Csapat vagy csak csoport?
A Human Digital Groupban szerzett tapasztalataink alapján megállapítottuk, hogy kiemelten fontos feltételei vannak annak, hogy egy csoport igazi Csapattá váljon és ennek megfelelően is működjön.
Mindenekelőtt kell és szükséges egy KÖZÖS CÉL, ahol a Csapat minden tagja tudja a cég, szervezete és a saját tevékenységének „miért”-jét, ahol a Csapat minden tagja hisz a közös szervezeti cél fontosságában. Egyesek közös feladatnak, mások közös küldetésnek (mission) nevezik ezt.
A Csapat nem nélkülözheti a NYILT KOMMUNIKÁCIÓ elemeit (a pszichológiai biztonság, visszajelzések és kockázatvállalás területe). Így a Csapat tagjai maradéktalanul tudják a szervezet céljait, valamint értékeit, érdekeit és ennek megfelelően folytatják belső és külső kommunikációjukat. Szenvedélyesen és visszafogottság nélkül beszélik meg a közös ügyeket, feladatokat, bátran, építő jelleggel szóvá teszik egymás hibáit vagy a nem kellően hatékony viselkedést és konstruktív, hiteles, őszinte visszajelzésekkel támogatják egymás sikeres munkáját. Kockáztatnak, hibáznak és azokat felvállalva módosítanak a működésen.
ELKÖTELEZŐDÉS (a felelősség és számonkérhetőség területe) nélkül cél korlátozottan érhető csak el. A jól működő Csapat tagjai kezdeményeznek, és nem várnak utasítást. Személyesen felelősnek érzik magukat a csapatcél eléréséért, folyamatosan és transzparensen monitorozzák tevékenységüket és számukra egyértelmű és támogató a felelősségi körük és számonkérhetőségük.
A célok eléréséhez a Csapattagok minőségi KÉPESSÉGEK birtokában vannak. A Csapatnak pontos képe van tehát a sikeres működéshez szükséges és rendelkezésre álló képességekről, a csapattagok a csapat-szerepeknek és elveknek megfelelően viselkednek, nyitottak az önfejlődésre és a digitális transzformáció eszközeit és lehetőségeit proaktív módon használják. A Csapat látja és értékeli a sokszínűségben rejlő erőt, fontos látni a csapattagok személyiségtípusait és azokhoz illeszteni a feladatok elvégzésének megosztását. Keresik és vezetőiknek feltárják a képzési – fejlődési lehetőségeket, amelyekkel a szervezeti célok minél sikeresebb megvalósításához hozzájárulhatnak, miközben a megosztott vezetés lehetősége is megvan a Csapatban.
A Csapaton belüli és kívüli EGYÜTTMŰKÖDÉS meghatározó. A stratégia és szervezeti célok megvalósításához minden tag egyenlő mennyiségű munkával járul hozzá és a csapattagok folyamatosan keresik a szervezet céljai és eredményei eléréséhez legtöbbet tenni tudó külső együttműködő szakmai partnereket, akiket akár hosszabb-rövidebb időre szintén csapattagként kezelnek. A csapatnak vannak tapasztalatai arról, hogy miként kezeljék konstruktív módon a problémákat vagy konfliktusokat és az érdekellentétből fakadó feszültégeket át tudja fordítani a kreativitást és legjobb megoldást eredményező pozitív energiává. Ahhoz, hogy a Csapat teljesíteni tudja az elvárásokat, sikeres és jövőorientált lehessen, folyamatos motiváció mellett esetenként csapatépítésben, megerősítésben vesz részt, ahol az újólagos célok összehangolása, a hatékony munkakapcsolatok további építése, a csapaton belüli esetleges szerep-kétértelműségek csökkentése és a csapaton belüli problémák megoldása a közös feladat.
A sikeresen működő Csapat tagjai a HATÉKONYSÁG (a meetingek, folyamatok, információmegosztás témaköre) érdekében a működést támogató digitalizáció kínálta területeken és lehetőségekkel, eszközökkel magabiztosan élnek. Az összejöveteleik végén biztosak lehetnek abban, hogy munkatársaik teljes mértékben elkötelezték magukat a közös döntések mellett, még akkor is, ha kezdetben nem volt egyetértés. A megbeszéléseken a Csapat a legfontosabb és legnehezebb problémákat igyekszik megoldani és mindenkor olyan tudatos megközelítést követ, amely segíti a döntések meghozatalát, amelyet világos és konkrét akciótervben fogalmaz meg és követ nyomon.
A Csapat egyként működik, de végső soron egyénekből, egyéni teljesítményekből áll. Michael Jordan, sokak szerint minden idők legnagyobb NBA játékosa szerint a tehetség nyeri a meccset, de a csapatmunka és az értelem nyeri a bajnokságot. Tévhit, hogy sikeres csapatokat csak szupermanekből lehet összeállítani. A megfelelő célrendszer, képességek, elkötelezettség, hit, bizalom, tudatosság, megosztott tudat, döntéshozatali kultúra működtetése és a felelősség megfelelő szintre történő delegálása mellett születnek a Csapatok Csapatai.
Ismert afrikai közmondás, „ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül. Ha messzire akarsz eljutni, menjetek együtt…”. Érdemes energiát, erőt és időt befektetni, hogy az úton együtt menjünk…
Breznay Attila
A szerző a Human Digital Group / Krauthammer Partners Magyarország Kft. senior tanácsadója, tréner
Források
  • Stanley McChrystal „Csapatok csapata” (HVG Könyvek)
  • Lencioni Kell egy csapat (HVG Könyvek)
  • Lencioni Ideális csapatjátékos (HVG Könyvek)
  • Human Digital Group és Krauthammer forrásanyagok
  • Személyes interjúk magyarországi és nemzetközi felsővezetőkkel