A digitális transzformáció és robotizáció világában felértékelődnek az emberi tényezők. Így nagyon nem mindegy, hogy a munkatársak élménye, azaz mindennapi tapasztalata a vállalati környezetben milyen.

A kommunikáció, eszmecsere és együttműködés tere gyakran online vagy virtuális, annak minden gyakorlati előnyével és hosszútávú kihívásaival együtt. Például a távmunka lehetősége, nemzetközi csapatok kialakítása vagy a hatékony információ megosztás olyan előnyöket jelentenek az üzleti világban, melyek bevezetése és használata elengedhetetlen, hogy ne maradjunk le versenytársainktól, illetve időben és megfelelően reagáljunk a változásokra. Viszont ezek az opciók magukban hordoznak olyan kihívásokat is, mint az elszigetelődés vagy a személyes interakció teljes hiánya. Egyes szervezetekben a főnökök más országokban, akár a világ másik végén vannak, másutt pedig a technikai tudás miatt kinevezett vezetőknek nincs kellő tapasztalatuk az emberek kezelésében, valamint egy igazán együttműködő, a problémákat hatékonyan megoldó csapat kialakításában.

De mit is keresnek tulajdonképpen a munkavállalók?
Mire vágynak az emberek egy munkahelyen?
Mitől függ, hogy amit tapasztalnak – és  érzelmi szinten megmarad – az pozitív lesz, vagy nem annyira?

Az utóbbi években a HR stratégia alkotás és felső vezetők figyelmének középpontjába került a munkavállalói élmény fejlesztése és azoknak a momentumoknak, eseményeknek a tudatos alakítása, amelyek alapvetően befolyásolják a munkatárs megélését és motivációját (az első nap, a betanítás, a főnök reakciója fontos pillanatokban stb.).

Sokféle programot, a munkakörnyezet fejlesztését, valamint elismerésre méltó, akár társadalmilag is hasznos kezdeményezést láttunk ezen a területen. Vegyük például az új típusú közösségi tereket, vagy az irodákban kialakításra került gyermek megőrző szobákat a kismamák gyorsabb visszailleszkedése érdekében. Ugyanakkor a munkaerőpiaci helyzet, a fluktuáció kezelésének nehézségei azt mutatják, hogy még van mit tenni annak érdekében, hogy a munkavállalói élmény fejlesztése meghozza a kívánt üzleti eredményeket.

A potenciál jelentős: az MIT Sloan School of Management kutatása szerint a kimagasló munkavállalói élmény üzleti értéket teremt az innováció, az ügyfél elégedettség és a profitabilitás terén.

Véleményünk szerint a munkavállalói élmény kulcsa, és a fejlődés további iránya az emberközpontú, humán megközelítésben keresendő. Emberi és egyenlő bánásmód a főnökségtől, megbecsülés, csapat, együttműködés, vélemények meghallgatása, pozitív kommunikáció, hogy csak a legfontosabbakat említsük, valamint a személyes és szervezeti értékrend összhangja. Az embereknek fontos, hogy munkájukban értelmet találjanak, megéljék az önmegvalósítást és az értékteremtést is.

A munkavállalói élmény humán minőségének szervezeten belüli vizsgálatára többek között az alábbi kérdéseket, szempontokat javasoljuk feltenni önmagunk / csapatunk számára:

  • Egy adott pozícióra kiválasztott személy motivációi, céljai és kompetenciái mennyire vannak összhangban a szervezet céljaival és a munkakör követelményeivel? Megalapozott-e, hogy ő lesz a megfelelő ember?
  • Hogyan, milyen mértékben vonja be a vezetőség a kollégákat, meghallgatják-e őket stratégiai kérdésekben is?
  • A munkavállalók mennyire látják befogadónak a szervezeti kultúrát? Erős-e bennük a közösség, az „ide tartozás” érzése?
  • Milyen a bizalom mértéke a szervezetben a kollégák között és milyen a menedzsment felé?
  • Tudatosak-e a vezetők a viselkedésük, kommunikációjuk másokra gyakorolt hatásával kapcsolatban?
  • Felkészültek-e az emberi sokféleség kezelésére? Értik-e a csapatuk motivációit, dinamikáját?
  • Milyen minőségű, szintű a kommunikáció és együttműködés csapatokon belül és között?
  • Hitelesek vagyunk-e, azaz amit elméletben elvárunk, az-e a gyakorlatban folytatott viselkedésünk? A vállalati értékrendet, politikákat, (digitális) rendszereket milyen mértékben támogatja a gyakorlat?

A fenti kérdések őszinte megválaszolása esetén tudunk továbbmenni és fejleszteni a cég belső egyensúlyán, eredményességén, illetve kialakítani egy olyan egészséges szervezeti kultúrát, melyben a munkatársak motiváltnak és sikeresnek érzik magukat. A Human Digital Group átfogó szolgáltatásai középpontba helyezik a fent említetteket, és azokra reflektálva megoldást nyújtanak korunk humánfejlesztési igényeinek kielégítésére.

Az biztos, hogy a jövő digitális. De humán is.

Források

  • Kristine Dery and Ina M. Sebastian, “Building business value with employee experience,” MIT CISR Research Briefing17, no. 6 (2017)
  • PwC: Workforce of the Future study (2018)